logo
ucho   logo bip
Sesja IV
UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr IV/33/03Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr IV/34/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2003 roku,
 
Uchwała Nr IV/35/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,
 
Uchwała Nr IV/36/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003,
 
Uchwała Nr IV/37/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zbycia gruntu rolnego położonego w Nietążkowie,
 
Uchwała Nr IV/38/03Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Szkolnej nr 2 i ustalenia zasady jego sprzedaży,
 
Uchwała Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania,
 
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok,
 
Uchwała Nr IV/41/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr IV/42/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr IV/43/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2002 rok,
 
Uchwała Nr IV/44/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ograniczenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją,
 
Uchwała Nr IV/45/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-07 13:22:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:24:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-10 09:17:18)