logo
ucho   logo bip
Sesja IX
UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Uchwała Nr IX/94/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na lata 2003 - 2006".
 
Uchwała Nr IX/95/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel.
 
Uchwała Nr IX/96/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok.
 
Uchwała Nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
Uchwała Nr IX/98/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Uchwała Nr IX/99/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych.
 
Uchwała Nr IX/100/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
 
Uchwała Nr IX/101/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
 
Uchwała Nr IX/102/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie uchwalenia programu z zakresu pomocy społecznej - "Utworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny na bazie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.".
 
Uchwała Nr IX/103/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie utworzenia zespołu wsparcia rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
 
Uchwała Nr IX/104/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą.
 
Uchwała Nr IX/105/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich i ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą.
 
Uchwała Nr IX/106/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2003 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-13 12:37:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:25:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-13 12:49:43)