logo
ucho   logo bip
Sesja V
UCHWAŁY PODJĘTE NA V SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Uchwała Nr V/46/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr V/47/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002,
 
Uchwała Nr V/48/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2002 r.,
 
Uchwała Nr V/49/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2002 rok,
 
Uchwała Nr V/50/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2002 r.,
 
Uchwała Nr V/51/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie,
 
Uchwała Nr V/52/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr V/53/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 
Uchwała Nr V/54/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie delegowania radnego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 
Uchwała Nr V/55/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie wyboru delegata Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia miast i gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań - Wrocław "Piątka",
 
Uchwała Nr V/56/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2003 rok,
 
Uchwała Nr V/57/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2003 rok,
 
Uchwała Nr V/58/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2003,
 
Uchwała Nr V/59/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.03.2003 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-10 09:26:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:24:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-10 09:47:57)