logo
ucho   logo bip
Sesja VI
UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Uchwała Nr VI/60/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu kościańskiego w 2002 roku,
 
Uchwała Nr VI/61/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego,
 
Uchwała Nr VI/62/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu,
 
Uchwała Nr VI/63/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,
 
Uchwała Nr VI/64/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr VI/65/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,
 
Uchwała Nr VI/66/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,
 
Uchwała Nr VI/67/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,
 
Uchwała Nr VI/68/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok,
 
Uchwała Nr VI/69/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr VI/70/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2003,
 
Uchwała Nr VI/71/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania,
 
Uchwała Nr VI/72/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.04.2003 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-10 10:18:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:25:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-10 10:53:34)