logo
ucho   logo bip
Sesja VIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Uchwała Nr VIII/79/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rolnictwa na  terenie powiatu kościańskiego,
 
Uchwała Nr VIII/80/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok,
 
Uchwała Nr VIII/81/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok,
 
Uchwała Nr VIII/82/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr VIII/83/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr VIII/84/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego,
 
Uchwała Nr VIII/85/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr VIII/86/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 4 i ustalenia zasad ich sprzedaży,
 
Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,
 
Uchwała Nr VIII/88/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr VIII/89/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie utworzenia ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli Koni dla Dorosłych oraz ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie,
 
Uchwała Nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 
Uchwała Nr VIII/91/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2002,
 
Uchwała Nr VIII/92/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych,
 
Uchwała Nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.06.2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-10 11:26:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:25:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-10 11:51:01)