logo
ucho   logo bip
Sesja X
UCHWAŁY PODJĘTE NA X SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Uchwała Nr X/107/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,
 
Uchwała Nr X/108/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr X/109/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania,
 
Uchwała Nr X/110/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr X/111/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości,
 
Uchwała Nr X/112/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr X/113/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.10.2003 roku w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-13 12:54:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:25:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-13 13:59:55)