logo
ucho   logo bip
Sesja XI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XI/114/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
 
Uchwała Nr XI/115/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na współpracy w dziedzinie badań naukowych nad położeniem życiowym osób niepełnosprawnych i praktycznym przygotowaniem do zawodu z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 
Uchwała Nr XI/116/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 
Uchwała Nr XI/117/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie imienia Marii Konopnickiej,
 
Uchwała Nr XI/118/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
 
Uchwała Nr XI/119/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/113/03 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6,
 
Uchwała Nr XI/120/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XI/121/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,
 
Uchwała Nr XI/122/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok,
 
Uchwała Nr XI/123/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 
Uchwała Nr XI/124/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2004.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-11-24 09:03:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-11-24 09:33:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-11-24 09:33:06)