logo
ucho   logo bip
Sesja XIV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XIV/131/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004
 
Uchwała Nr XIV/132/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004"
 
Uchwała Nr XIV/133/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok
 
Uchwała Nr XIV/134/04Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 
Uchwała Nr XIV/135/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel
 
Uchwała Nr XIV/136/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok
 
Uchwała Nr XIV/137/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XIV/138/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok
 
Uchwała Nr XIV/139/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2003 roku
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-02-25 11:32:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-08-25 14:00:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-08-25 14:00:18)