logo
ucho   logo bip
Sesja XIX
UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie emisji obligacji
 
Uchwała Nr XIX/182/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku
 
Uchwała Nr XIX/183/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XIX/184/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Czempiń w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XIX/185/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie zawarcia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu porozumienia określającego wzajemne zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XIX/186/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.07.2004 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-07-12 11:49:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-07-12 12:28:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-07-12 12:28:49)