logo
ucho   logo bip
Sesja XV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XV/140/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego w Kościanie
 
Uchwała Nr XV/141/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie
 
Uchwała Nr XV/142/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie
 
Uchwała Nr XV/143/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie
 
Uchwała Nr XV/144/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej
 
Uchwała Nr XV/145/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku
 
Uchwała Nr XV/146/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
 
Uchwała Nr XV/148/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania zmienionej uchwałą Nr VI/71/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku oraz uchwałą Nr X/109/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku
 
Uchwała Nr XV/149/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
 
Uchwała Nr XV/150/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004
 
Uchwała Nr XV/151/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku
 
Uchwała Nr XV/152/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2003 roku
 
Uchwała Nr XV/153/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku
 
Uchwała Nr XV/154/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem kościańskim a powiatem ostrzeszowskim w zakresie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i częściowej odpłatności za jego pobyt w rodzinie zastępczej
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-03-25 11:08:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-04-22 08:11:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-04-22 08:11:22)