logo
ucho   logo bip
Sesja XVI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
 
Uchwała Nr XVI/155/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XVI/156/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku  i bezpieczeństwa  publicznego  za 2003 r.
 
Uchwała Nr XVI/157/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2003 rok
 
Uchwała Nr XVI/158/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego  za 2003 r.
 
Uchwała Nr XVI/159/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku
 
Uchwała Nr XVI/160/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
 
Uchwała Nr XVI/161/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel
 
Uchwała Nr XVI/162/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
 
Uchwała Nr XVI/163/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XVI/164/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-05-05 11:31:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-05-06 09:05:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-05-06 09:05:31)