logo
ucho   logo bip
Sesja XVIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XVIII/166/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok
 
Uchwała Nr XVIII/167/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok
 
Uchwała Nr XVIII/168/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w SPZOZ w Kościanie
 
Uchwała Nr XVIII/169/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2003
 
Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu z zakresu pomocy społecznej "Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"
 
Uchwała Nr XVIII/171/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XVIII/172/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XVIII/173/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 
Uchwała Nr XVIII/174/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
 
Uchwała Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego
 
Uchwała Nr XVIII/176/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Krzywiń w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XVIII/177/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Śmigiel w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XVIII/178/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania miasta Kościana w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XVIII/179/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Kościan w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XVIII/180/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.06.2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-06-21 12:48:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-08-25 13:53:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-08-25 13:52:47)