logo
ucho   logo bip
Sesja XX
UCHWAŁY PODJĘTE NA XX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XX/187/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
 
Uchwała Nr XX/188/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/162/04 z dnia 27.04.2004 roku
 
Uchwała Nr XX/189/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel
 
Uchwała Nr XX/190/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel na zadania drogowe
 
Uchwała Nr XX/191/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu
 
Uchwała Nr XX/192/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku
 
Uchwała Nr XX/193/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XX/194/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XX/195/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu kościańskiego
 
Uchwała Nr XX/196/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 
Uchwała Nr XX/197/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 
Uchwała Nr XX/198/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2004 roku
 
Uchwała Nr XX/199/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/129/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Uchwała Nr XX/200/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 03.08.2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-08-06 12:20:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-08-25 13:23:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-08-06 14:44:50)