logo
ucho   logo bip
Sesja XXI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXI/201/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany odcinek ulicy Łąkowej (od drogi nr 308 ul. Gostyńska do starego przebiegu ul. Łąkowej),
 
Uchwała Nr XXI/202/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych,
 
Uchwała Nr XXI/203/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych,
 
Uchwała Nr XXI/204/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej i ustanowieniu służebności gruntowej,
 
Uchwała Nr XXI/205/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań w wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 
Uchwała Nr XXI/206/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok,
 
Uchwała Nr XXI/207/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXI/208/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXI/209/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok,
 
Uchwała Nr XXI/210/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla "IN BLANCO",
 
Uchwała Nr XXI/211/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.09.2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-09-28 09:18:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-09-28 09:31:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-09-28 09:31:11)