logo
ucho   logo bip
Sesja XXIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXIII/225/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XXIII/226/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005"
 
Uchwała Nr XXIII/227/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadodrzańskiej
 
Uchwała Nr XXIII/228/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu "Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla "IN BLANCO" oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 
Uchwała Nr XXIII/229/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla "IN BLANCO" oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 
Uchwała Nr XXIII/230/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zawarcie porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę
 
Uchwała Nr XXIII/231/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XXIII/232/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu
 
Uchwała Nr XXIII/233/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXIII/234/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zmieniającej uchwałę nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami
 
Uchwała Nr XXIII/235/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w zakresie  umieszczenia  dziecka  w   placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie
 
Uchwała Nr XXIII/236/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005
 
Uchwała Nr XXIII/237/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.12.2004 roku w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2004-12-14 08:54:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2004-12-14 09:45:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2004-12-14 09:45:38)