logo
ucho   logo bip
Sesja XXIV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXIV/239/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok
 
Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXIV/241/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXIV/242/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kościański zadań z zakresu administracji rządowej
 
Uchwała Nr XXIV/243/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) "Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym", ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 października 2004 roku
 
Uchwała Nr XXIV/244/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"; schemat a) "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku
 
Uchwała Nr XXIV/245/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXIV/246/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXIV/247/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXIV/248/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXIV/249/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) - Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-01-06 13:21:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-01-06 13:28:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-01-06 13:28:33)