logo
ucho   logo bip
Sesja XXIX
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXIX/303/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o dotację ze środków budżetu państwa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXIX/304/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXIX/305/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR,
 
Uchwała Nr XXIX/306/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR,
 
Uchwała Nr XXIX/307/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie za rok 2004,
 
Uchwała Nr XXIX/308/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 
Uchwała Nr XXIX/309/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 
Uchwała Nr XXIX/310/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXIX/311/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie,
 
Uchwała Nr XXIX/312/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.07.2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-07-14 13:44:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-07-15 08:25:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-07-15 08:25:35)