logo
ucho   logo bip
Sesja XXVII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXVII/281/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XXVII/282/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku
 
Uchwała Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 - 2013
 
Uchwała Nr XXVII/284/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXVII/285/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXVII/286/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXVII/287/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXVII/288/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywnie działam, osiągam niezależność. System wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"
 
Uchwała Nr XXVII/289/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zatwierdzenie projektu "Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia bezrobotnych z Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"
 
Uchwała Nr XXVII/290/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie środka trwałego
 
Uchwała Nr XXVII/291/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu konkursowego pod nazwą "Równe szanse, równy dostęp 2005"
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-05-04 09:58:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-09-29 10:06:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-09-29 10:05:28)