logo
ucho   logo bip
Sesja XXVIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXVIII/292/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004
 
Uchwała Nr XXVIII/293/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Uchwała Nr XXVIII/294/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok
 
Uchwała Nr XXVIII/295/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie przekształcenia publicznego Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie
 
Uchwała Nr XXVIII/296/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXIV/241/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXVIII/297/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
 
Uchwała Nr XXVIII/298/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
 
Uchwała Nr XXVIII/299/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
 
Uchwała Nr XXVIII/300/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXVIII/301/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego
 
Uchwała Nr XXVIII/302/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 08.06.2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-06-10 09:53:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-06-10 10:01:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-06-10 10:01:32)