logo
ucho   logo bip
Sesja XXX
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
  
Uchwała Nr XXX/313/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2005 - 2015"
 
Uchwała Nr XXX/314/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 
Uchwała Nr XXX/315/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa drogi powiatowej - skrzyżowanie dróg powiatowych Racot - Czempiń i Kościan - Stary Gołębin - Śrem
 
Uchwała Nr XXX/316/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku
 
Uchwała Nr XXX/317/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan
 
Uchwała Nr XXX/318/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXX/319/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXX/320/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu
 
Uchwała Nr XXX/321/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Kościan
 
Uchwała Nr XXX/322/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Krzywiń
 
Uchwała Nr XXX/323/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXX/324/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2005 roku
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-09-15 09:58:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-09-15 10:16:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-09-15 10:16:19)