logo
ucho   logo bip
Sesja XXXI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXI/325/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XXXI/326/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 
Uchwała Nr XXXI/327/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Uchwała Nr XXXI/328/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Uchwała Nr XXXI/329/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok"
 
Uchwała Nr XXXI/330/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi"
 
Uchwała Nr XXXI/331/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz zasad jego przyznawania
 
Uchwała Nr XXXI/332/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej
 
Uchwała Nr XXXI/333/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. Jagiellońskim 51 - 53 w Spółdzielni Mieszkaniowej
 
Uchwała Nr XXXI/334/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Śmigiel
 
Uchwała Nr XXXI/335/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku
 
Uchwała Nr XXXI/336/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXXI/337/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XXXI/338/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXXI/339/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym"
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-10-24 10:24:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-10-24 10:51:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-10-24 10:51:24)