logo
ucho   logo bip
Sesja XXXII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXII/340/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie wstąpienie na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXII/341/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXII/342/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku,
 
Uchwała Nr XXXII/343/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
 
Uchwała Nr XXXII/344/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie uchwalenia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego",
 
Uchwała Nr XXXII/345/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku z modernizacją drogi powiatowej na odcinku Spytkówki - Stary Gołębin,
 
Uchwała Nr XXXII/346/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie organizacji  oraz szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXII/347/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych ze zmianami,
 
Uchwała Nr XXXII/348/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXXII/349/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2006.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-12-13 10:17:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-12-13 11:30:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-12-13 11:30:18)