logo
ucho   logo bip
Sesja XXXIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXIII/350/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan
 
Uchwała Nr XXXIII/351/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzywiń
 
Uchwała Nr XXXIII/352/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku
 
Uchwała Nr XXXIII/353/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku
 
Uchwała Nr XXXIII/354/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
 
Uchwała Nr XXXIII/355/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok
 
Uchwała Nr XXXIII/357/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych ze zmianami
 
Uchwała Nr XXXIII/358/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie utworzenia wydatków  nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005
 
Uchwała Nr XXXIII/359/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXXIII/360/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXXIII/361/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kościański - uchylono Rostrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
 
Uchwała Nr XXXIII/362/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 - 2013
 
Uchwała Nr XXXIII/363/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok
 
Uchwała Nr XXXIII/364/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2006 rok
 
Uchwała Nr XXXIII/365/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-01-05 11:57:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-03-01 12:35:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-03-01 12:35:45)