logo
ucho   logo bip
Sesja XL
UCHWAŁY PODJĘTE NA XL SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XL/419/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
Uchwała Nr XL/420/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
Uchwała Nr XL/421/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXVIII/313/02 z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XL/422/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Uchwała Nr XL/423/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami"
 
Uchwała Nr XL/424/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu
 
Uchwała Nr XL/425/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/99 z dnia 25.05.1999 roku Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu
 
Uchwała Nr XL/426/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie
 
Uchwała Nr XL/427/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
Uchwała Nr XL/428/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/355/05 Rady  Powiatu  Kościańskiego z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr XL/429/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie emisji obligacji
 
Uchwała Nr XL/430/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok
 
Uchwała Nr XL/431/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/408/06 z dnia 04.07.2006 r.
 
Uchwała Nr XL/432/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego
 
Uchwała Nr XL/433/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2006 roku
 
Uchwała Nr XL/434/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/415/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach
 
Uchwała Nr XL/435/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/416/06 Rady Powiatu Kościańskiego z  dnia 04.07.2006 roku w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
 
Uchwała Nr XL/436/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12.09.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/417/06 Rady Powiatu  Kościańskiego z  dnia 04.07.2006 roku nadania statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-09-15 14:34:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-09-15 14:46:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-09-15 14:46:08)