logo
ucho   logo bip
Sesja XLI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XLI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XLI/437/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/390/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Młodzi bez barier - aktywizacja młodzieży Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"
 
Uchwała Nr XLI/438/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/391/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na zmianę - aktywizacja długotrwale bezrobotnych Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"
 
Uchwała Nr XLI/439/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/389/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
 
Uchwała Nr XLI/440/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
 
Uchwała Nr XLI/441/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie
 
Uchwała Nr XLI/442/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie
 
Uchwała Nr XLI/443/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007"
 
Uchwała Nr XLI/444/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 
Uchwała Nr XLI/445/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego
 
Uchwała Nr XLI/446/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XLI/447/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr XLI/448/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/354/05 z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
 
Uchwała Nr XLI/449/06Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-10-27 10:14:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-10-27 10:20:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-10-27 10:20:36)