logo
ucho   logo bip
Sesja XXXIV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXIV/366/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń nieruchomości położonej w Mościszkach,
 
Uchwała Nr XXXIV/367/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mościszkach,
 
Uchwała Nr XXXIV/368/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/355/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXIV/369/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady powiatu Kościańskiego na 2006 rok,
 
Uchwała Nr XXXIV/370/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXIV/371/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXIV/372/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie zmian składu osobowego komisji Rady Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXIV/373/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.02.2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-02-09 12:47:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-02-09 12:50:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-02-09 12:49:57)