logo
ucho   logo bip
Sesja XXXV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXV/374/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXXV/375/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2005 r.,
 
Uchwała Nr XXXV/376/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2005 r.,
 
Uchwała Nr XXXV/377/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położonej w Nietążkowie,
 
Uchwała Nr XXXV/378/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie, pod nazwą "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/1: droga powiatowa Lubosz Stary - Gołębin Stary - granica powiatu śremskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXXV/379/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie, pod nazwą "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/2: droga powiatowa Czempiń ulica Stare Borówko - Gorzyczki - Kopaszewo", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXXV/380/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji, pod nazwą "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/3: droga powiatowa w miejscowości Lubiń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXXV/381/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, pod nazwą "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/4: droga powiatowa Śmigiel - Bronikowo - granica powiatu leszczyńskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXXV/382/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata  2004-2013,
 
Uchwała Nr XXXV/383/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/354/05 z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok,
 
Uchwała Nr XXXV/384/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2006,
 
Uchwała Nr XXXV/385/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok,
 
Uchwała Nr XXXV/386/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXV/387/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXV/388/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXV/389/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 
Uchwała Nr XXXV/390/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Młodzi bez barier - aktywizacja młodzieży Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży",
 
Uchwała Nr XXXV/391/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na zmianę - aktywizacja długotrwale bezrobotnych Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-03-27 14:20:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-03-27 14:50:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-03-27 14:31:11)