logo
ucho   logo bip
Sesja XXXVI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXVI/392/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXVI/393/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXXVI/394/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku,
 
Uchwała Nr XXXVI/395/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie podwyższenia w 2006 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
 
Uchwała Nr XXXVI/396/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/354/05 z dnia 29.12.2005 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok ze zmianami,
 
Uchwała Nr XXXVI/397/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.04.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-04-24 10:29:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-04-24 10:29:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-04-24 10:29:40)