logo
ucho   logo bip
Sesja XXXVII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXVII/398/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2005 wraz z wykazem potrzeb na rok 2006 w zakresie pomocy społecznej,
 
Uchwała Nr XXXVII/399/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXXVII/400/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXVII/401/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXVII/402/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXXVII/403/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości między Powiatem Kościańskim a Gminą Kościan,
 
Uchwała Nr XXXVII/404/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXIX/306/05 z dnia 12.07.2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXXVII/405/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.06.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-06-22 09:35:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-06-22 09:40:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-06-22 09:40:13)