logo
ucho   logo bip
Sesja XXXVIII
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/406/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego,
 
Uchwała Nr XXXVIII/407/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg,
 
Uchwała Nr XXXVIII/408/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Śmigiel,
 
Uchwała Nr XXXVIII/409/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie częściowego pokrycia wydatków modernizacyjnych budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXVIII/410/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/384/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2006,
 
Uchwała Nr XXXVIII/411/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/353/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku,
 
Uchwała Nr XXXVIII/412/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok,
 
Uchwała Nr XXXVIII/413/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXVIII/414/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXXVIII/415/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach,
 
Uchwała Nr XXXVIII/416/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
 
Uchwała Nr XXXVIII/417/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2006-07-18 09:34:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2006-07-18 09:40:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2006-07-18 09:40:14)