logo
ucho   logo bip
2006 rok
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
1/   Uchwała nr III/22/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/419/06 z dnia 12.09.2006 roku Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2/   Uchwała nr III/23/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/06 z dnia 12.09.2006 roku Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
3/   Uchwała nr III/24/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
4/   Uchwała nr III/25/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5/   Uchwała nr III/26/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
6/   Uchwała nr III/27/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
7/   Uchwała nr III/28/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/389/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych ze zmianami.
8/   Uchwała nr III/29/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006.
9/   Uchwała nr III/30/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
10/ Uchwała nr III/31/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
11/  Uchwała nr III/32/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-12 11:42:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2007-01-15 08:03:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 13:21:21)
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
1/   Uchwała nr II/7/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.
2/   Uchwała nr II/8/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.
3/   Uchwała nr II/9/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.
4/   Uchwała nr II/10/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.
5/   Uchwała nr II/11/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego.
6/   Uchwała nr II/12/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego.
7/   Uchwała nr II/13/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.
8/   Uchwała nr II/14/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9/   Uchwała nr II/15/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania.
10/ Uchwała nr II/16/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.
11/ Uchwała nr II/17/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania.
12/ Uchwała nr II/18/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.
13/ Uchwała nr II/19/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmian statutu Powiatu Kościańskiego.
14/ Uchwała nr II/20/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/389/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.03.2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych ze zmianami.
15/ Uchwała nr II/21/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/427/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-12 11:42:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-12 12:34:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 12:33:59)
Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
1/   Uchwała nr I/1/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.
2/   Uchwała nr I/2/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego.
3/   Uchwała nr I/3/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
4/   Uchwała nr I/4/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5/   Uchwała nr I/5/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6/   Uchwała nr I/6/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-12 11:20:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-12 12:16:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 12:16:35)