logo
ucho   logo bip
2010 rok
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu kościańskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 29 grudnia 2010 roku.
 
 
 
1)    nr III/20/10w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku,
2)    nr II/21/10 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
3)    nr III/22/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010,
4)    nr III/23/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020,
5)    nr III/24/10 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2011.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-17 13:11:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-17 13:11:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-17 13:11:20)
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu kościańskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego
IV kadencji
w dniu 6 grudnia 2010 roku.
 
 
 
1)    nr II/6/10 w sprawie wstąpienia mandatu radnego,
 
2)    nr II/7/10 w sprawie wstąpienia na mandat radnego,
 
3)    nr II/8/10 w sprawie wstąpienia na mandat radnego,
 
4)    nr II/9/10 w sprawie wstąpienia na mandat radnego,
 
5)    nr II/10/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących,
 
6)    nr II/11/10 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego,
 
7)    nr II/12/10 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego,
 
8)    nr II/13/10 w sprawie wyboru członków Zarządu,
 
9)    nr II/14/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
 
10)  nr II/15/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,
 
11)   nr II/16/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,
 
12)  nr II/17/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,
 
13)  nr II/18/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010,
 
14)  nr II/19/10w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-17 12:45:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-17 13:04:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-17 13:04:03)
Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu kościańskiego z dnia 29 listopada 2010 roku
Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego
IV kadencji
w dniu 29 listopada 2010 roku.
 
 
 
1)    nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego,
2)    nr I/2/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
3)    nr I/3/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
4)    nr I/4/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
5)    nr I/5/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-17 12:45:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-17 12:46:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-17 12:45:54)