logo
ucho   logo bip
2014 rok
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 18 grudnia 2014 roku
1)   Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego,
2)   Uchwała Nr II/3/14 zmieniająca uchwałę sprawie określenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,
3)   Uchwała Nr II/4/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/277/14 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
4)   Uchwała Nr II/5/14w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na "Przebudowę ul. Fabiańczyka",
5)   Uchwała Nr II/6/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
6)   Uchwała Nr II/7/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025,
7)   Uchwała Nr II/8/14 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego,
8)   Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego,
9)   Uchwała Nr II/10/14 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego,
10) Uchwała Nr II/11/14 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego,
11) Uchwała Nr II/12/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
12) Uchwała Nr II/13/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,
13) Uchwała Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu  jej działania,
14) Uchwała Nr II/15/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,
15) Uchwała Nr II/16/14 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku,
16) Uchwała Nr II/17/14w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-01-15 10:45:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-01-15 11:07:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-01-15 11:07:45)
Uchwała podjęta na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała podjęta na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 1 grudnia 2014 roku.
 
Uchwała I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-12-03 12:08:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-12-03 12:36:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-12-03 12:36:38)