logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 9 grudnia 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XII/103/15 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

2)    Uchwała Nr XII/104/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

3)    Uchwała Nr XII/105/15 w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież,

4)    Uchwała Nr XII/106/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

5)    Uchwała Nr XII/107/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

6)    Uchwała Nr XII/108/15 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.