logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 grudnia 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach,

2)    Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych,

3)    Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

4)    Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

5)    Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok,

6)    Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku,

7)    Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

8)    Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

9)    Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

10) Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

11) Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok,

12) Uchwała Nr XIII/120/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok,

13) Uchwała Nr XIII/121/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok,

14) Uchwała Nr XIII/122/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok.