logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 7 września 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XIX/186/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Śmigiel współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

2)    Uchwała Nr XIX/187/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

3)    Uchwała Nr XIX/188/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

4)    Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

5)    Uchwała Nr XIX/190/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

6)    Uchwała Nr XIX/191/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:17:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:17:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:18:10)