logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 kwietnia 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

2)    Uchwała Nr XXV/248/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

3)    Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.