logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 31 maja 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

2)    Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.