logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 czerwca 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXVII/252/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok,

załącznik - część I , część II ,

2)    uchwała Nr XXVII/253/17 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok,

3)    uchwała Nr XXVII/254/17 zmieniająca uchwałę nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku,

4)    uchwała Nr XXVII/255/17 w sprawie pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych,

5)    uchwała Nr XXVII/256/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu,

6)    uchwała Nr XXVII/257/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

7)    uchwała Nr XXVII/258/17 w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

8)    uchwała Nr XXVII/259/17 w sprawie poparcia Karty Samorządności,

9)    uchwała Nr XXVII/260/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym"

10) uchwała Nr XXVII/261/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór",

11) uchwała Nr XXVII/262/17 w sprawie dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym,

12) uchwała Nr XXVII/263/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

13) uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.