logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 listopada 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXXII/303/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

2)    uchwała Nr XXXII/304/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.