logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 31 stycznia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2)    uchwała nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3)    uchwała nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

4)    uchwała nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)    uchwała nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020",

6)    uchwała nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie,

7)    uchwała nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

8)    uchwała nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

9)    uchwała nr XXXIV/328/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku,

10) uchwała nr XXXIV/329/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku,

11) uchwała nr XXXIV/330/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku,

12) uchwała nr XXXIV/331/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku.