logo
ucho   logo bip

Uchwała podjęta na XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 4 kwietnia 2018 roku

 

uchwała nr XXXVI/345/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.