logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 kwietnia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXVII/346/18 w sprawie skargi na radnego Rady Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XXXVII/347/18 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań,

3)    uchwała nr XXXVII/348/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)",

4)    uchwała nr XXXVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym",

5)    uchwała nr XXXVII/350/18 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

6)    uchwała nr XXXVII/351/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XXXVII/352/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.