logo
ucho   logo bip
2018 rok
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 18.12.2018 r.

Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 18 grudnia 2018 roku

 

1)      uchwała nr III/17/18 w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

2)      uchwała nr III/18/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

3)      uchwała nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4)      uchwała nr III/20/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

5)      uchwała nr III/21/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

6)      uchwała nr III/22/18 w sprawie odstąpienia od emisji obligacji komunalnych,

7)      uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr III/24/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-20 13:36:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-20 13:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 14:29:55)
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 5 grudnia 2018 r.

Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 5 grudnia 2018 roku

 

1)      uchwała nr II/6/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,

2)      uchwała nr II/7/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,

3)      uchwała nr II/8/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,

4)      uchwała nr II/9/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok,

5)      uchwała nr II/10/18 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,

6)      uchwała nr II/11/18 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

7)      uchwała nr II/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,

8)      uchwała nr II/13/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych",

9)      uchwała nr II/14/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,

10)  uchwała nr II/15/18 w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

11)  uchwała nr II/16/18 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-11 11:10:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-11 11:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 14:39:17)
Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 23 listopada 2018 r.

Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 23 listopada 2018 roku

 

1)      uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego,

2)      uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady,

3)      uchwała nr I/3/18 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego,

4)      uchwała nr I/4/18 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego,

5)      uchwała nr I/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-11 10:25:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-11 10:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 14:45:32)