logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 5 grudnia 2018 roku

 

1)      uchwała nr II/6/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,

2)      uchwała nr II/7/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,

3)      uchwała nr II/8/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,

4)      uchwała nr II/9/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok,

5)      uchwała nr II/10/18 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,

6)      uchwała nr II/11/18 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

7)      uchwała nr II/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,

8)      uchwała nr II/13/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych",

9)      uchwała nr II/14/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,

10)  uchwała nr II/15/18 w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

11)  uchwała nr II/16/18 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.