logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 18 grudnia 2018 roku

 

1)      uchwała nr III/17/18 w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

2)      uchwała nr III/18/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

3)      uchwała nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4)      uchwała nr III/20/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

5)      uchwała nr III/21/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

6)      uchwała nr III/22/18 w sprawie odstąpienia od emisji obligacji komunalnych,

7)      uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr III/24/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.