logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 czerwca 2019 roku

 

1)      uchwała nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok,

2)      uchwała nr VIII/75/19 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok,

3)      uchwała nr VIII/76/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,

4)      uchwała nr VIII/77/19 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego,

5)      uchwała nr VIII/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

6)      uchwała nr VIII/79/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

7)      uchwała nr VIII/80/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.