logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 października 2019 roku

 

1)      uchwała nr XII/110/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r.,

2)      uchwała nr XII/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie,

3)      uchwała nr XII/112/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

4)      uchwała nr XII/113/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

5)      uchwała nr XII/114/19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan,

6)      uchwała nr XII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,

7)      uchwała nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr XII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.