logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 18 grudnia 2019 roku

1)      uchwała nr XIV/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego,

2)      uchwała nr XIV/132/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,

3)      uchwała nr XIV/133/19 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,

4)      uchwała nr XIV/134/19 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5)      uchwała nr XIV/135/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

6)      uchwała nr XIV/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

7)      uchwała nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

8)      uchwała nr XIV/138/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

9)      uchwała nr XIV/139/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok,

10)  uchwała nr XIV/140/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok,

11)  uchwała nr XIV/141/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok,

12)  uchwała nr XIV/142/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok,

13)  uchwała nr XIV/143/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

14)  uchwała nr XIV/144/19 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.