logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 19.08.2020 r.

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

1)      uchwała nr XIX/199/20 zmieniająca uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku,

2)      uchwała nr XIX/200/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku,

3)      uchwała nr XIX/201/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

4)      uchwała nr XIX/202/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

5)      uchwała nr XIX/203/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

6)      uchwała nr XIX/204/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.